Chính sách bảo mật thông tin Công Ty Thám Tử Huỳnh Đăng cho khách hàng sử dụng dịch vụ thám tử của công ty chúng tôi.

Bảo mật thông tin khách hàng là nguyên tắc sống còn của nghề thám tử ở việt nam.

Nhu quy khách hàng đã biết dịch vụ thám tử tư là dịch vụ nhạy cảm tế nhị.

Trong một số tình huống nó còn bị xem là dịch vụ vô cùng nhạy cảm ở nhiều góc độ khác nhau.

Đối với thám tử Huỳnh Đăng.

Bảo mật thông tin là trách nhiệm hàng đầu.

Mà nó còn là tôn chỉ hoạt động nghề nghiệp thám tử tư hàng đầu trong 5 tiêu chí hoạt động của công ty chúng tôi.

Trong nghề thám tử tư gặp nhiều khó khăn để trở thành một công ty thám tử uy tín.

Chúng tôi không ngừng học hỏi trao dồi kinh nghiệm.

Tập chung vào khâu quản lý để nâng cao chất lượng của công ty phục vụ khách hàng.

Công ty thám tử tư nào cũng có nguyên tắc riêng của mình.

Còn riêng chúng tôi ngoài những nguyên tắc chung.

Chúng tôi còn tập chung vào khâu bảo mật thông tin cho khách hàng cao nhất.

Cam kết của văn phòng thám tử Huỳnh Đăng về bào mật thông tin.

Tất cả các mối quan hệ khách hàng với chúng tôi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, vì vậy chúng tôi cam kết.

Tuân thủ pháp luật của chính phủ và các tiêu chuẩn ở quốc gia, nơi chúng tôi hoạt động.

Chúng tôi luôn vận hành theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cao nhất.

Xác định, ngăn chặn, phát hiện, báo cáo bất kỳ cáo buộc hành vi sai trái hoặc vi phạm pháp luật.

Thực hiên các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất để bảo vệ thông tin khách hàng.

Giữ tất cả các thông tin bí mật hoàng toàn, trừ khi khách hàng chắc chắn cho phép chúng tôi chia sẻ.

Chính sách bảo mật của chúng tôi bao gồm tất cả thông tin liên quan đến và được cung cấp bởi khách hàng của chúng tôi và ngược lại.

Mọi thông tin liên quan đến và được cung cấp bở khách hàng và nhân viên của chúng tôi sẽ được giữ bí mật và được lưu trữ ở nơi an toàn và được kiểm soát an toàn, sử dụng các công cụ công nghệ thông tin phù hợp để kiểm soát. Những thông tin sẽ được lưu trữ trong hiện tại để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Thời hạn lưu trữ thông tin là trong vùng 5 ngày khhi bạn đã nhận được kết quả từ chúng tôi. Thám tử của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tiêu hủy mọi giấy tờ dữ liệu bí mật và xóa tất cả các tập tin máy tính liên quan khi kết thúc công việc.

Thông Tin Liên Hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *